Kroužky

Naše školka nabízí dětem spousty kroužků, některé jsou hrazeny ze školného a jiné jsou hrazeny rodiči. Kroužky, které školka hradí plně zasahují do běžného vyučování a jsou zapracovány do švp. Kroužky, které školka na žádost rodičů nabízí navíc, jsou hrazeny rodiči a uskutečnují se v čase, kdy není vyučování.
Kroužky jsou vždy zajišťovány odborníky. 
 
Kroužky, které hradí školka:
 
Angličtina /p. Černá/
Logopedie
Plavání /školní rok 2017-2018 bude plavání v pátek/
 
Kroužky, které nabízí školka přímo v naší budově /hradí rodiče/:
 
Angličtina Helen Doron /školní rok 2017-2018 bude ve čtvrtek v 9.00/
Tanečky
Flétna
Výtvarný kroužek