Organizace dne

 

Režim dne

6.30 – 8.00

Příchod dětí do školky, práce s Montessori pomůckami, omalovánky dle tématu, vlastní práce dětí dle jejich výběru, nabídka činností

8.15 – 8.30

Zdravotní a balanční cvičení

8.30 – 9.00

Hygiena, svačina

9.00 – 9.30

Spontánní činnosti

9.30 – 9.45

Pracovní blok – hlavní téma, elipsa, kalendář, práce s Montessori pomůckami, básničky, písničky

9.45 – 10.00

Ovocná svačinka

10.00 – 12.00

Vycházka, pobyt na zahradě

12.00 – 13.00

Oběd, čištění zubů

13.00 – 13.30

Odpočinek, spánek, klidové činnosti, práce s předškoláky

13.30 – 14.30

Odpolední činnost

14.30 – 15.00

Svačina

15.00 – 16.30

Odchod dětí domů – volný výběr činností

 

 
 
 
 

 

 

Organizace dne

 

 

Ráno

Dopoledne

Odpoledne

Kroužek

PO

 

Téma

Dramatika

Není

ÚT

Flétna

Téma

st. děti nabídka pomůcek M

ml. děti nabídka pomůcek ČJ

mml děti pomůcky dle jejich výběru

Logopedie 13.00

Angličtina p. Černá

14.00 – 14.45 ml.děti

14.45 – 15.30 st. děti

Zasahuje angličtina

ST

 

Téma

Hudební výchova

Angličtina Helen Doron

14.45- 15.30

ČT

 

Téma

st. děti nabídka pomůcek ČJ

ml. děti nabídka pomůcek M

mml. děti pomůcky dle jejich výběru

Výtvarná výchova

Yamaha – hudební kroužek 14.45 – 15.30

Plavání

Plavání

Pokusy a experimenty

Taneční a folklorní kroužek

 

Kroužky, které platí školka.

Kroužky, které platí rodiče, nejsou součástí výuky, ale školka je pro rodiče zprostředkovala.

 

Logopedie – přednost mají předškoláci. Mladší děti se dostanou na řadu přibližně

1x za měsíc.