Školné

 
Školné činí 4.000Kč / měsíc.
V ceně je logopedie, plavání, angličtina /mimo učebnice, kterou si rodič hradí/, vyšší počet učitelů ve třídě.
Školné se platí vždy na měsíc dopředu.
Školné se nemění. Platí se vždy celý měsíc, i když dítě v během měsíce onemocní, jsou prázdniny nebo si udělá dovolenou s rodiči atd.
 
Stravné - hradí se společně se školným. Jedná se o 50Kč/den. Částka za měsíc je odvozena podle toho kolik dnů dítě ve školce strávilo. Rozdíl mezi dopolední nebo odpolední cenou není.
Stravné se  hradí zpětně.
 
Možné slevy - sourozenecká sleva. Pokud chodí do školky sourozenci hradí rodiče školné o 1.000Kč nižší na nejstaší dítě.